Onze visie

Oefengesprekken

Oefengesprekken staan centraal in de praktijk van Acteurswerken. We typeren deze manier van werken bewust niet als rollenspelen. De deelnemer speelt namelijk nooit een rol maar is altijd zichzelf. Tijdens de oefengesprekken wordt de deelnemer zich bewust van zijn gedrag en de mogelijkheid tot verandering. Daarbij wordt de situatie op de werkvloer zo dicht mogelijk benaderd.

Geen typetjes

We spelen geen typetjes, maar bieden de realistische weerstand die een deelnemer nodig heeft om een praktijksituatie goed te kunnen oefenen. Acteurswerken doet dat met ervaren trainingsacteurs, die de deelnemers op een inspirerende en opbouwende manier uitdagen.

Veilige sfeer

De deelnemer oefent zijn gesprek met de acteur in een veilige sfeer. Voor zowel de trainer, de deelnemer als de acteur is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een time-out. Dat gebeurt als het gesprek vastloopt, maar ook als het gesprek juist lekker gaat. De acteur geeft tijdens zo’n break feedback over de valkuilen, maar ook over de persoonlijke kracht van de deelnemer. Dat past een deelnemer gelijk toe tijdens het vervolg van het oefengesprek. Het verschil wordt onmiddellijk ervaren.

 


“Prima acteurs, die als doel hebben om deelnemers aan trainingen beter in hun vak te maken. Bovendien investeren de acteurs ook tijd en energie in zelf beter worden in hun vak door intervisie, nieuwe kennis opdoen en training volgen. Dat noem ik “practice what you preach!”.

Thijs Taanman, Taanmantrainingen

© Acteurswerken 2017 | Tel: 06 - 423 455 44 | E-mail: info@acteurswerken.nl